PERSONLIG DATABESKYTTELSESPOLITIK

PERSONLIG DATABESKYTTELSESPOLITIK

 1. INTRODUKTION

Denne Personlige databeskyttelsespolitik regulerer virksomheden under navnet “KTD FOODS APS”, som er beliggende i Danmark (Gammel Kongevej 170, ST 1850 Frederiksberg C), (Momsnummer: DK34717036) (i det følgende benævnt “Selskabet”)

Enhver fysisk enhed der handler med Selskabet, er for kortheds skyld benævnt “Persondataemne” eller “Emne”.

Forvaltning og beskyttelse af dine persondata reguleres af vilkårene i denne meddelelse og de relevante bestemmelser i både EU og international lovgivning om beskyttelse af den enkelte mod behandling af persondata samt afgørelser fra databeskyttelsesmyndigheden. Enhver fremtidig ændring i ovenstående regelsæt vil ændre genstanden for denne politik.

Denne Personlige databeskyttelsespolitik (herefter “datapolitikken” eller “PDPP”) har til formål at informere dig om virksomhedens politik for så vidt angår dine personlige data, som du deler med os, så du er opmærksom på formålet med behandlingen heraf hos os, gruppen af modtagere og de procedurer, du kan følge for at udøve dine juridiske rettigheder.

Selskabet, der fungerer som data-controller, kan til enhver tid ændre sine vilkår og betingelser, herunder “PDPP”, helt eller delvist, efter eget skøn. Enhver ændring i dette vil være gældende ved indlæg om den ændrede politik på hjemmesiden. Derfor råder vi dig til regelmæssigt at kontrollere indholdet.

Under alle omstændigheder anses det som din ubetingede accept af disse ændringer, for så vidt som du fortsætter med at besøge eller være kunde i et Selskabs butik, efter at der er foretaget ændringer i overensstemmelse med ovenstående.

Din fortrolighed samt sikkerhed og beskyttelse af dine personlige data er meget vigtige for Selskabet. Af denne grund indsamler og håndterer vi dine personlige data med største omhu, med ansvar og vi træffer særlige foranstaltninger for at beskytte det med sikkerhed. For at få detaljerede oplysninger om, hvordan Selskabet håndterer dine personlige data, inviterer vi dig til at læse følgende datapolitik, hvor du finder alle vigtige oplysninger om Selskabets behandling af dine personlige data.

Vi anbefaler dig endvidere at læse “Cookies Policy” på deligreco.dk, som indeholder detaljerede oplysninger om betingelserne for de tjenester, vi leverer. Nogle tjenester kan være underlagt visse juridiske betingelser og regler. I disse tilfælde vil vi sørge for, at du får alle de nødvendige oplysninger. 

Virksomheden er på ingen måde ansvarlig for den personlige databeskyttelse og ledelsesvilkår for andre hjemmesider, som du kan linke til på denne hjemmeside.

For enhver afklaring, spørgsmål eller juridisk anmodning om din fortrolighed og behandling af dine personlige data kan du til enhver tid kontakte os ved anmodning til vores kundeserviceafdeling pr. e-mail på dpo@deligreco.dk., eller ved at sende et brev til Selskabets hovedkvarter. Hvis du ønsker det, kan du også kontakte den databeskyttelsesansvarlige (DPO) ved at sende en e-mail eller et brev med post til den “databeskyttelsesansvarlige”.

 • PERSONLIG DATABESKYTTELSESPOLITIK
  • DEFINITION AF PERSONLIGE DATA

Personlige data: alle oplysninger vedrørende dataemnet, dvs. oplysninger om den fysiske person, som dataene vedrører, og som er identificeret eller identificerbare. Data af den type, som defineret i loven og de relative europæiske bestemmelser, er for eksempel navn, adresse, fødselsdato og medlemmets køn, mobiltelefonnummeret, e-mail og brug, såsom brugernavn, adgangskode og IP-adresse.

 • INDSAMLING OG BEHANDLING AF DE PERSONLIGE DATA

Kategorien af de personoplysninger, som virksomheden indsamler og behandler, er følgende:

a) når du fysisk besøger Selskabets butik og udfylder formularen med personlige data, indsamler vi din e-mail, navn og efternavn, område, by, telefonnummer for dit abonnement på vores nyhedsbrevs-tjeneste for at sende dig nyhedsbreve for kommerciel kontakt til dig vedrørende vores produkter og tjenester, så du er informeret om nyskabelser, de nye eller eksklusive produkter og tilbud. Hvis du vælger at deltage i vores nyhedsbrevs e-mail, sendes den e-mail, som du delte med os til Rocket Science Group LLC, som leverer e-mail-markedsføringstjenester til os. Vi mener, at Rocket Science Group LLC er en tredjeparts dataprocessor (afsnit 2.5 nedenfor). Din e-mail vil forblive i databasen hos Rocket Science Group LLC, så længe vi fortsætter med at bruge Rocket Science Group LLC tjenester til e-mail-markedsføringstjenesterne, eller indtil at du udtrykkeligt ønsker at afmelde dig fra listen. Du kan gøre dette ved at bruge de afmelder-links, der er inkluderet i alle de nyhedsbreve, vi sender dig. Så længe din e-mail forbliver i databasen hos Rocket Science Group LLC, vil du jævnligt modtage e-mail nyhedsbreve fra os.

b) såfremt du giver os persondata om tredjeparter (f.eks. navn, efternavn, adresse, telefonnummer osv.), når du fysisk besøger Selskabets butik, så beskytter vi tredjeparts persondata i overensstemmelse med denne Personlige databeskyttelseserklæring.

c) hvis du har givet os dit samtykke til at sende dig nyhedsbreve, tilføjer vi dine data (f.eks. navn, efternavn, adresse, telefonnummer osv.) og din e-mail til databasen.

 • FORMÅL MED INDSAMLING OG BEHANDLING AF DE PERSONLIGE DATA

De personlige data, som du giver os, når du fysisk besøger Selskabets butik, er beregnet og behandlet udelukkende til følgende formål:

– at sende nyhedsbreve fra Selskabet for kommerciel kontakt vedrørende vores produkter og tjenester, så du bliver informeret om nyskabelser, nyankomster, eksklusive produkter og tilbud.

– for kommunikationen mellem os og for at administrere dine henvendelser via kundeserviceafdelingen,

– for at forbedre de leverede ydelser. Vi kan altid med dit samtykke bruge dine kontaktdata inden for markedsundersøgelser og generelle tilfredsheds-undersøgelser og for at forbedre vores service og forholdet til vores kunder.

I de ovennævnte tilfælde betragtes behandlingen af dine persondata som lovlig, da den har til formål at levere en bestemt tjeneste, som du har anmodet om.

Disse data kan ikke bruges af nogen tredjepart uden at overholde de gældende bestemmelser.

 • PERSONDATA OPBEVARINGSPERIODE

Selskabet behandler dine persondata i den periode, hvor alle erklæringer eller kontrakter er gældende, og efter opsigelse af sidstnævnte, på enhver måde, så længe det er fastsat i den nuværende retlige ramme.

Mere specifikt bliver dine personlige oplysninger, som behandles af Selskabet, opbevaret obligatorisk i den periode, der kræves for den behandling, til hvilken den er genstand for behandling eller / og de nuværende retlige rammer.

Efter afslutningen af denne periode opbevares dataene i overensstemmelse med nuværende retlige rammer, så længe det hidrører fra afslutningen af forretningsforholdet eller så længe det er nødvendigt for at forsvare Selskabets rettigheder for en domstol eller anden kompetent myndighed.

 • PERSONLIGE DATA MODTAGERE OG FORMÅL MED VIDERESENDELSE

Dine personlige data behandles af Selskabet, der fungerer som data-controller.

For organisations- og driftskrav i forbindelse med udveksling af tjenesteydelser kan Selskabet videresende dine personlige data til sine repræsentanter og / eller underleverandører for at understøtte, fremme og udføre din transaktion med dem, men altid under betingelser, der fuldstændigt sikrer, at dine personlige data er ikke genstand for nogen ulovlig behandling, det vil sige andet end formålet med videresendelse i følge ovenstående.

Selskabet forbeholder sig ret til at videresende dine personlige data til ovennævnte formål:

til tredjeparter, fysiske eller juridiske personer, der på Selskabets vegne kan promovere og markedsføre både Selskabet og dets produkter eller tjenester,

–           eller til tredjeparts samarbejdspartnere af os, der leverer tekniske tjenester, såsom hosting- og tekniske supporttjenester.

Alle samarbejdspartnere, repræsentanter og / eller underleverandører er blevet vurderet og udvalgt af Selskabet for deres dokumenterede troværdighed og evne og er alle i overensstemmelse med loven i ovenstående afsnit. Såfremt nogle af dem er baseret i lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, bliver videregivelse af dine personoplysninger udført med de garantier, der er fastsat i loven.

Selskabet vil ikke sælge eller på anden måde videresende eller dele Emnets personlige data med tredjeparter uden tilladelse fra Emnet, med undtagelse af gennemførelsen af relative lovmæssige forpligtelser og kun for såvidt angår de kompetente myndigheder. Bevarede data i filen kan deles med den kompetente ret, politi og andre administrative myndigheder efter deres juridiske anmodning og i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. I tilfælde af en juridisk bestemmelse, serviceordre eller officiel foreløbig undersøgelse forbeholder Selskabet sig også ret til at stille de relative data til rådighed for den tilsvarende tjeneste.

Vi bruger en række tredjeparter til behandling af personlige data på vores vegne. Disse tredjeparter er blevet omhyggeligt udvalgt og alle overholder loven i afsnit 2.0.

• Rocket Science Group LLC, (https://mailchimp.com/legal/privacy/)

 •             EMNETS SAMTYKKE

Ved at bruge en tjeneste, oplyser du, at du er over 18 år, og at du accepterer og samtykker med denne personlige databeskyttelseserklæring og mere specifikt:

 • Markedsførings- og reklamehandlinger

Ved at tegne abonnement på nyhedsbrevet, når du fysisk besøger Selskabets butik, samtykker du i Selskabets behandling og anvendelse af dine personlige data til reklamehandlinger, såsom at sende e-mails med generelle oplysninger eller reklamere for dem (nyhedsbreve) vedrørende Selskabet, dets produkter og tjenester.

Hvis du ønsker det, vil Selskabet afholde sig fra brugen af dine personlige data til reklamemæssige formål under forudsætning af, at du anmoder om eller følger afmeldelsesprocedurerne fra listen over medlemmer, der modtager nyhedsbreve fra onesalonica.com. Du kan til hver en tid sende en e-mail til dpo@deligreco.dk., og afmelde dig fra dem i henhold til de procedurer, der følger med i hvert e-mail-nyhedsbrev, som du modtager fra os, eller udfylde og levere den formular for tilbagekaldelse af personlige data til Selskabets butik, som du modtager fra Selskabets butik.

 • Behandling i forbindelse med vildledende praksis

Selskabet skal i henhold til loven indberette til databeskyttelsesmyndigheden enhver ulovlig krænkelse af personlige data på hjemmesiden eller databehandling hos en tredjeparts database til alle relevante personer og myndigheder inden for 72 timer fra overtrædelsen, hvis det er tydeligt, at de personlige data, der er gemt i en uidentificerbar form, er blevet overtrådt.

 • Videresendelse til juridiske tjenester i tilfælde eller i mangel af en juridisk bestemmelse

Da videresendelse af data ikke er tilladt i henhold til loven, giver du samtykke til videresendelse af dine personlige data til private og tilsynsmyndigheder for at sikre den nødvendige beskyttelse mod farer, statens og det offentliges sikkerhed samt for retsforfølgning af strafbare handlinger.

2.7 OVERFØRSEL OG LAGRING AF PERSONLIGE DATA

Dine data overføres ved hjælp af sikre metoder og protokoller, mens de opbevares og vedligeholdes på et sikkert sted.

2.8 EMNETS RETTIGHEDER TIL INFORMATION OG SLETNING

Levering af dine personlige data er en kontraktlig forpligtelse. Du er fri til at vælge, om du vil dele dine personlige data med os eller ej, men ved fravær af de krævede data vil udførelsen af dine forespørgsler til vores firma ikke være muligt.

Selskabet udfører kun følgende behandling af personlige data hvis Emnet udtrykkeligt har givet sit samtykke til det:

 • marketing-aktiviteter, afstemning og markedsundersøgelser.

Tilvejebringelse af dine personlige data til disse aktiviteter er absolut valgfrit. Du er fri til at give os dine personlige data eller ej til dette formål, men i deres fravær vil Selskabet ikke være i stand til at udføre marketing- og reklamevirksomhed, afstemning og markedsundersøgelser eller analyse af dine vaner.

Efter at have verificeret din identitet som personlige data emne har du følgende rettigheder:

Ret til information SELSKABET skal informere dig om den behandling, som dine data er genstand for, f.eks. hvilke data der behandles, til hvilket formål, i hvor lang tid det opbevarer dem, i en klar og enkel ordlyd.
Adgangsret Du har ret til fra firmaet at modtage en bekræftelse af, om dine personlige data behandles eller ej, og hvis dette sker, har du ret til at få adgang til disse data.
Ret til korrektion Du har ret til at kræve, at firmaet korrigerer ukorrekte personlige data om dig og fuldfører ufuldstændige data.
Ret til sletning Du har ret til at anmode SELSKABET om at slette dine personlige data, hvilket kan opfyldes, forudsat at nogle specifikke betingelser er opfyldt.
Ret til begrænset behandling Du har ret til at sikre dig, at SELSKABET vil begrænse behandlingen, forudsat at nogle specifikke betingelser er opfyldt.
Ret til indsigelse Du har ret til, når som helst, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data. SELSKABET skal i dette tilfælde ophøre med behandlingen, medmindre det fremviser hastende og juridiske grunde, der opvejer dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder som genstand for dataene eller for etablering, udøvelse eller støtte af juridiske krav.
Ret til menneskelig indgriben i en beslutning gennem en automatiseret procedure Du har ret til at anmode SELSKABET om, at du ikke undergår, hvis det er tilfældet, en beslutningsprocedure udelukkende i henhold til en automatiseret behandling, herunder profilering, som skaber retsvirkninger, der berører dig eller påvirker dig væsentligt på en lignende måde.
Ret til overførbarhed Du har ret til at anmode SELSKABET om at få dine personlige data, som du har angivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller at SELSKABET overfører det til en anden server.

For at lette udøvelsen af disse rettigheder sikrer SELSKABET, at interne procedurer bliver udviklet, således at de kan reagere rettidigt og effektivt på dine ønsker.

På ethvert tidspunkt forbeholder du dig retten til information eller indsigelse mod yderligere behandling af dine data i overensstemmelse med den relevante lov om beskyttelse af personlige data. Af denne grund skal du sende enhver anmodning skriftligt til Selskabet ved at sende en relativ e-mail til dpo@deligreco.dk.

Hvis du mener, at dine personlige data er blevet opbevaret ulovligt, kan du sende en anmodning til en af de tilsynsførende, der er kompetente i henhold til de personlige databeskyttelsesregler.

Vi svarer gratis på dine anmodninger uden forsinkelse og under alle omstændigheder inden for (1) en måned fra den dag, vi modtog din anmodning. Men hvis din anmodning er kompliceret, eller der er et stort antal anmodninger fra dig, informerer vi dig inden for en måned om hvorvidt vi er nødt til at forlænge fristen til (2) to måneder inden for hvilken vi vil svare.

Hvis dine anmodninger er klart ubegrundede eller urimelige, især på grund af deres genfremsendelse, kan Selskabet pålægge betaling af en rimelig takst under hensyntagen til de administrative omkostninger ved udlevering af oplysninger eller gennemførelsen af den anmodede handling, eller den kan nægte at fortsætte med anmodningen.

Denne tekst kan til enhver tid ændres. Derfor råder vi dig til regelmæssigt at kontrollere indholdet.

 • RETLIGE HENVISNINGER OG NYTTIGE LINKS

Behandling af onesalonica.com brugerens / kundens personoplysninger udføres af Selskabet, som også bruger en datacontroller baseret i EU og underlagt betingelserne i forordning (EU) 2016/679 Generel Databeskyttelsesforordning og de europæiske personlige databehandlingsbestemmelser samt kontrol af den kompetente kontrolmyndighed.

EU Data Protection Directive 1995 (DPD)

EU’s generelle databeskyttelsesforordning 2018 (GDPR)

Seneste opdatering 24/05/2018